Kongre

Kongre Öncesi Hizmetlerimiz:

 • Toplantı yeri araştırması
 • Amaçların tanımlanmasında yardımcı olmak
 • Gelirler ve giderler bütçe tablosunun oluşturulması
 • Ön rezervasyon ve opsiyonlama işlemleri
 • Otel kontrat görüşmeleri
 • Elektronik duyuru işlemleri (e-bülten)
 • Kayıt işlemleri (elektronik ve manuel)
 • Konuşmacılar ve davetli katılımcılarla koordinasyonun sağlanması
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Toplantı / kongre yeri koordinasyonu
 • Kongre katılımcıların seyahat düzenlenmesi
 • Kongre yazılı materyallerinin tasarlanması ve basımı
 • Kongre materyallerinin elektronik ortamda katılımcılara sunulması
 • Kongre logosu ve web sitesi tasarımı
 • DABİS (Dalya Bilgi İşlem Sistemi) ile elektronik ortamda danışma sistemlerinin oluşturulması
 • Hediye ve aksesuarlarının tasarımı ve Hazırlanması

Kongre Sırasındaki Hizmetlerimiz:

 • Dekor ve sahneleme
 • Poster sunumları
 • Banket hizmetleri koordinasyonu: menülerin hazırlanması
 • Görsel ve işitsel ekipmanın sağlanması
 • Simültane tercüme servisi ve teçhizatı
 • Konaklama hizmetleri
 • Katılımcılar için opsiyonel sosyal aktivite düzenlemeleri
 • Tur programları

Kongre Sonrasındaki Hizmetlerimiz:

 • Kongre analizi
 • Online kongre anketleri
 • Kongre istatistikleri ve mali dökümü
 • Kongre fotoğrafları CDsi
 • Kongre videoları

DABİS (Dalya Bilgi İşlem Sistemi)

Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilginin paylaşılması ve sunumu, artık bilginin içeriği kadar önem taşıyor. Dalya, insanlığın gelişimine hizmet etmek ve fayda sağlamak ilkesiyle çalışan her kuruluşun kongre, seminer, eğitim gibi tüm organizasyon ve iletişim faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. Dalya, bilgi birikimi, deneyimli ve uzman ekibi, sahip olduğu teknolojik altyapısı sayesinde kongre yerinin belirlenmesinden, sponsor sağlanmasına; stand alanlarının hazırlanmasından, kongre sonrası istatiksel analiz ve raporlamaya kadar tüm hizmetleri bir çatı altında vermektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte hazırladığı güncel bir kayıt sistemi olan DABİS (Dalya Bilgi İşlem Sistemleri) programı ile Dalya’nın organize ettiği kongre ve organizasyonlar kusursuz koordine edilirken, müşterilerimize ait tüm verilerin gizliliği garanti altına alınır ve güvenlikleri sağlanır.